Công ty TNHH MTV Quốc tế Protrade

Mở tài khoản ngân hàng

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
Nghị quyết của Hội đồng Quản trị bằng văn bản (ai được ủy quyền là chủ tài khoản ngân hàng);
Biên bản cuộc họp hội đồng quản trị;
Hộ chiếu của chủ tài khoản;
Mẫu đăng ký mở tài khoản.

Tất cả chứng từ kèm theo cần phải được hợp thức hóa lãnh sự, chứng thực làm 02 bộ.


Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với một trong hai ngân hàng uy tín tại Việt Nam sau:

Tên

Website

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

https://www.bidv.com.vn/

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

https://www.vietcombank.com.vn/


Hoặc bất kỳ ngân hàng nào ở Việt Nam đã từng là đối tác tin tưởng của nhà đầu tư.