PITP banner

Không gian xanh cho môi trường sản xuất

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng trên thị trường ngành công nghiệp, diện tích quy hoạch được thiết kế ưu tiên cho các ngành nghề không gây ô nhiễm như điện, điện tử, viễn thông, cơ khí chính xác, dược phẩm, thực phẩm, logistic và một số ngành công nghiệp hỗ trợ. Nhằm đáp ứng các nhu cầu - quy mô khác nhau của các nhà đầu tư, chúng tôi thiết kế nhiều sản phẩm khác nhau:

Đất đã phân lô với diện tích nhỏ nhất từ 4.000m2 trở lên;
Nhà xưởng xây sẵn với thiết kế hiện đại và hoàn thiện;
Nhà xưởng xây theo yêu cầu.

Đất đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại PITP
Đất đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng


Nhà xưởng cho thuê tại PITP
Nhà xưởng cho thuê


Nhà xưởng xây theo yêu cầu tại PITP
Nhà xưởng xây theo yêu cầu