PITP banner

Hạ tầng và tiện ích chất lượng cao

Sự phát triển bền vững được PITP xem là một tiêu chí hàng đầu. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng cơ sở hạ tầng và tiện ích đạt chất lượng, thân thiện với môi trường.

Thuận lợi về kỹ thuật Lợi ích cho nhà đầu tư
Cơ sở hạ tầng hiện đại, công nghệ, và tiện ích đầy đủ tại khu công nghiệp arrow PITP Giúp nhà đầu tư hoạt động hiệu quả
Điều kiện đất cứng và tốt arrow PITP Giảm chi phí cho nhà đầu tư vì không cần gia cố nền đất
Địa hình đất cao trung bình khoảng 20m so với mực nước biển cùng với hệ thống thoát nước hiện đại arrow PITP Tình trạng ngập lụt khi mưa lớn là một điều khó xảy ra
Nhà máy xử lý nước thải tập trung hiện đại arrow PITP Giảm chi phí hoạt động


Hạ tầng và tiện ích chất lượng cao của PITP
Nhà máy xử lý nước thải của PITP