Nhà xưởng xây theo yêu cầu tại PITP

Nhà xưởng xây theo yêu cầu

Mỗi lĩnh vực kinh doanh đều đòi hỏi mặt bằng khác nhau từ văn phòng đến nhà máy sản xuất, hậu cần vận chuyển đến kho bãi. Với giải pháp Nhà xưởng xây theo yêu cầu nhằm đáp ứng đặc thù riêng cho từng ngành nghề, PITP sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp việc lựa chọn đơn vị thiết kế, thi công, chịu trách nhiệm quản lý bao gồm việc quản lý bất động sản và giám sát tiến độ trong suốt quá trình thay cho đối tác. Doanh nghiệp có thể mua hoặc thuê dài hạn để đảm bảo không gian xây dựng phù hợp nhất với nhu cầu sản xuất đã đặt ra.


Nhà xưởng xây theo yêu cầu tại PITP


Nhà xưởng xây theo yêu cầu tại PITP


Nhà xưởng xây theo yêu cầu tại PITP


Nhà xưởng xây theo yêu cầu tại PITP