Công ty TNHH MTV Quốc tế Protrade

Ưu đãi Thuế thu nhập Doanh nghiệp (CIT)

Chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp khi đầu tư vào PITP, được áp dụng từ 1/9/2009.


Dự án đầu tư mới

Ưu đãi

• Năm 1 - 2: 0%

• Năm 3 - 6: giảm 50% (mức thuế hiện tại là 20%)

Dự án công nghệ cao

Ưu đãi

• Năm 1 - 4: 0%

• Năm 5 - 13: 5%

• Năm 14 - 15: 10%

Điều kiện áp dụng
(Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư lớn hơn 100 tỷ và 300 nhân viên)
Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, các ngành nghề sau được hưởng ưu đãi:

• Sản xuất các sản phẩm công nghệ cao;

• Áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường;

• Doanh thu tối thiểu từ các sản phẩm công nghệ cao: 70% tổng doanh thu thuần /năm;

• Chi phí tối thiểu cho nghiên cứu thị trường: 0.5% doanh thu thuần /năm;

• Số lượng các nhân viên có trình độ đại học theo chuyên ngành: 2.5% tổng số lao động.