Công ty TNHH MTV Quốc tế Protrade

PITP Ngày Của Bé

Nhằm mục đích tạo sân chơi nhân dịp Quốc tế Thiếu Nhi 01/06/2022 đang đến gần và thắt chặt mối quan hệ giữa các Doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu Công nghiệp, chúng tôi đã tổ chức Chương trình "PITP_NGÀY CỦA BÉ_01/06/2022" vào Chủ Nhật ngày 29/05/2022 thời gian từ 08h00 đến 11h00 tại sân trước văn phòng PICL.

 • PITP Ngày Của Bé

 • PITP Ngày Của Bé

 • PITP Ngày Của Bé

 • PITP Ngày Của Bé

 • PITP Ngày Của Bé

 • PITP Ngày Của Bé

 • PITP Ngày Của Bé

 • PITP Ngày Của Bé

 • PITP Ngày Của Bé

 • PITP Ngày Của Bé

 • PITP Ngày Của Bé

 • PITP Ngày Của Bé

 • PITP Ngày Của Bé